Du er her: Om BiA > Bestyrelsen

Bestyrelsen

Børn i Afrika ledes af en bestyrelse bestående af:


Karsten Dam, formand siden 2012 - Tlf.: 2990 5009 - Mail: karsten.dam@skolekom.dk
Karsten er lektor på Allerød Gymnasium med fagene matematik og informationsteknologi. Han har været med i arbejdet siden starten på Børn i Afrika i slutningen af halvfemserne, og har været leder af 9 studieture siden år 2000.

 

Birgitte Bech, næstformand siden 2012 - Tlf.: 2617 9710 - Mail: bech.birgitte@gmail.com
Birgitte (f. 1954) er lærer på Dyssegårdskolen i Hellerup. Hun har i perioden 2006-2016 været 14 gange i Uganda for at lave arbejde for Børn i Afrika. 


Lars Ravn, kasserer siden 2007 - Tlf.: 2488 9183 - Mail: larsravn62@gmail.com
Lars (f. 1962) er cand.merc. fra Handelshøjskolen (CBS) og diplomingeniør i projektledelse fra DTU. Han er ansat som IT-projekt- og teamleder i Skandinavisk Datacenter i Ballerup. Har været i Uganda 3 gange - en gang med en gruppe unge og to gange som kasserer for Børn i Afrika i forbindelse med økonomisk tilsyn.

 

Erik Foged, sekretær siden 2012 - Tlf. 2856 0954 - Mail: erik@efoged.dk
Erik (f. 1953) er pædagog og til daglig leder af kulturinstitutionen Børnekulissen i Århus. Han har besøgt Uganda i 2012 – og før dette Kenya i 2004 og Sydafrika i 2009.

 

Anne Møller-Andersen, bestyrelsesmedlem siden 2012 - Tlf.: 5190 0160 - Mail: anne@moeller-andersen.dk
Anne (f. 1951) er arkitekt fra Kunst Akademiets Arkitektskole i 1979. Har arbejdet med erhvervsudvikling, iværksætteri, investeringsfremme mv. frem til min pension i 2014.Har været 2 gange i Afrika: I Swaziland som ganske ung og i Uganda på studietur i 2009.


Pia Wind, bestyrelsesmedlem siden 2016 - 
Tlf.:  2028 8609 -  Mail: pwi@dmi.dk

Pia (f. 1961) er erhvervssproglig korrespondent, bachelor i erhvervssprog, master i Videnskabsformidling og p.t. stud.jur. Hun er ansat på Danmarks Meteorologiske Institut i HR-sektionen. Har været i Uganda 2 gange, da hendes datter er udstationeret for FN og nu har stiftet familie dér.

Kristin Espedal, bestyrelsesmedlem siden 2016 - Tlf.  6184 9693 - Mail: kristin@espedal.dk

Kristin (f. 1964) arbejder som direktør i Den Erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde og er meget optaget af socialøkonomisk udvikling i DK og andre lande ift. beskæftigelse for synshandicappede. Deltog på BiA studieturen til Uganda i 2016 og har som barn og teenager rejst med familie i Uganda, Kenya, Tanzania og Zambia i 1972, 1978 og 1979/80.

 


Endvidere aktive deltagere i bestyrelsens arbejde:

Flemming Nielsen, suppleant siden 2016 - Tlf. 2224 5214 - Mail: flemmings@mail.dk

Jonna Kildebogaard, projekt Masomo  - Tlf.: 2536 9413 – Mail: jonna@kildebogaard.dk

 


 

Registrator af indbetalinger til foreningens konti:

Birte Lønborg-Jensen, e-mail: birte@nuko.dk