Du er her: Om BiA > Racobao
Racobao - BiAs samarbejdspartner i Rakai

Forkortelsen og navnet Racobao har optrådt i vores nyhedsbreve/medlemsblade og på hjemmesiden gennem de sidste 12-13 år. I starten var det Racobap og det stod for Rakai Community Based Aids Project – på dansk kan det nærmest oversættes til Rakai lokalbaserede AIDS-projekt.


Rakaiprovinsen 200 km sydvest for Kampala, var fra starten af AIDS-epidemien et af de værst ramte områder i hele Afrika. Man hørte forfærdelige historier og så billeder fra dette område allerede i halvfjerdserne og firserne. Derfor engagerede bl.a. Det Lutherske Verdensforbund sig i arbejdet med at hjælpe dette distrikt, og mange af midlerne kom fra Norden – bl.a. især Folkekirkens Nødhjælp (link?).


Arbejdet havde mange grene og lokale medarbejdere blev ansat sammen med en lang række frivillige fra området. Familiestrukturer brød sammen fordi så mange døde af AIDS. Hvor tidligere onkler eller tanter trådte til og ”overtog” forældreløse nevøer og niecer, måtte nu bedsteforældrene træde til –alle børnenes onkler eller tanter kunne være døde! Vi så på de første studieture i 1998 og 1999 mange børnefamilier der levede alene uden voksne. Mange historier om disse har været bragt i disse spalter gennem årene. Racobao hjalp med rådgivere og erstatningsvoksne til børnefamilierne, man rådgav om smittefaren, man hjalp med fødevaresikkerhed, med skolegang for de forældreløse, med simpel nødtørftig uddannelse til tømrer, murer, mekaniker eller syerske. Vi var alle fra starten meget imponerede af alt dette arbejde og den ihærdighed medarbejderne udviste.

Senere skar man fra de store organisationers side, noget ned på tilskuddene til Racobap. Andre steder i Afrika var der hungersnød og andre katastrofer som krævede midler. Racobap skiftede navn til Racobao, som nu stod for Rakai Community Based Aids Organization, idet de blev selvstændige og nu selv skulle skaffe nogle af midlerne til driften. Folkekirkens Nødhjælp har dog under hele processen været der med både økonomisk støtte og rådgivning. Børn i Afrika har været med på sidelinjen med støtte til bestemte børnefamilier eller bedstemødre der tager sig af en flok børnebørn. Vi har også sponsoreret skolegang for mange af disse børn, hjulpet med fødevarer til nogle, har sendt brugt håndværktøj til værkstedsskolerne, haft masser af brugt tøj med fra studietursdeltagere, har arrangeret lejre for børnene, og på det sidste støttet med ”blyantsprojektet” og både før og nu bygget huse for nogle af de dårligst stillede familier.

Selv om situationen i området gennem årene er forbedret noget, er der stadigvæk stort behov for hjælp. Der er stadig børnefamilier uden voksne og stadig en alt for stor procent af HIV-positive. Opdages smitten i tide, er der nu heldigvis medicinsk behandling hvis patienten er så heldig at bo i nærheden af en af de få klinikker og har mulighed for transport til klinikken med mellemrum. Fattigdommen og små marginaler kan betyde at en HIV-positiv aldrig får mulighed for behandling.

Ny organisering af Racobao har fra 2008 betydet at man har fundet en ny betydning af bogstaverne Racobao, nemlig Rural Action Community Based Organization – oversat til noget i retning af Lokalbaseret organisation med landlige målgrupper og aktiviteter. Men det er stadig mange af de samme ihærdige medarbejdere vi møder.

 

Se filmen og læs mere om Racobao, deres arbejde og deres organisation på racobao.org


  Se Racobao egen præsentationsfilm herunder: