Du er her: Projekter > Skolesponsorater

Skolesponsorater

Skolesponsoraterne er rygraden i Børn i Afrikas arbejde i Uganda. Modsat andre organisationer bruger vi ikke kræfter og penge på at opretholde en kontakt mellem barn og sponsor, men lader alle pengene gå til at støtte børnene. Vores lokale projektmedarbejder Josephine Nakanwagi har en god og hyppig kontakt til de skoler vi samarbejder med og sammen udvælges de mest trængende og fattige børn. Et skolesponsorat dækker udgifterne til skolepenge, et frokostmåltid, skoleuniform og skolematerialer, og er derfor en stor håndsrækning til et fattigt barn. Børn i Afrika fører tilsyn og besøger skolerne flere gange om året.

Selv om skolegang i regeringsskoler er gratis, skal børnene selv sørge for skolematerialer mv. Selv disse forholdsvis små udgifter er med til at afholde mange fattige børn fra at komme i skole. I øjeblikket har vi omkring 70 skolesponsorater, men der er et meget større behov i Uganda for flere. Børn i Afrikas ugandiske afdeling Children in Africa i Kampala får mange henvendelser fra skoler i fattige landområder, hvor man har kendskab til børn, der ikke kan betale skolepenge og som derfor ikke går i skole.

Børn i Afrikas vil i de kommende år udvide og styrke vor indsats i Ugandas udkantsområder til gavn for de allermest fattige børn, så de også kan få en god grunduddannelse og en sund opvækst. Du kan være med til at hjælpe et barn i Afrika ved at tegne et Børn i Afrika-skolesponsorat.


Om skolesponsoraterne


Interview med Birgitte Bech, næstformand i Børn i Afrika.
Interviewer er Anne Møller-Andersen, medlem af bestyrelsen.

(Efterår 2012)

Jeg synes det kan være ret svært at overskue de forskellige typer af skolesponsorater, som BiA har? Vil du forklare, hvilke typer vi tilbyder og hvorfor vi har flere typer?
Jo, det vil jeg gerne. Nu skal du høre. Vi har 3 forskellige typer.

1.
Almindeligt skolesponsorat som gives til et ikke navngivent barn.

Vi har i øjeblikket 67 skolesponsorater på Bukoto Community Primary School. Disse sponsorater dækker skolepengebetaling, frokost og en skoleuniform pr. år. Disse elever modtager også blyanter, skrivehæfter og geometrisæt fra Børn i Afrikas ”Giv en blyant”.
2.
Skolesponsorat som gives til korbørnene fra ”The Pearl Choir” / turneen 2012.
 
De er en hel speciel gruppe børn – 18 børn - som vi vil følge, mens de går i Primary School. De går alle sammen på kostskole og det er dyrere end de sponsorater, som vi har på Bukoto Community School. Man er nødt til at have 2 sponsorater pr. barn for at kunne dække alle omkostninger i forbindelse med korbørnenes skolegang. Det er lykkedes Børn i Afrika af få 43 aktive sponsorater til disse korbørn.
3.
Skolesponsorater som BiA af historiske årsager har påtaget sig at håndtere for forskellige personer som er tilknyttet BiA. Vi kalder dem Special sponsored children.

Den anden gruppe er børn og unge som personer tilknyttet Børn i Afrika har lært at kende eller børn og unge som andre personer i Danmark støtter privat. Der har været et behov for at hjælpe disse sponsorer praktisk med at få kanaliseret skolepengene til deres ugandiske børns skolegang. Som et eksempel har vi Ivan, som jeg lærte at kende, da jeg var i Uganda for første gang i 2006. Ivan er forældreløs. Han er nu 16 år gammel, går på kostskole i Mukono og støttes økonomisk af min familie. 

Hvad koster sponsoraterne pr. år?
De almindelige skolesponsorater koster 180 kr. pr. måned og basissponsoraterne til The Pearls Choir koster 200 kr. pr. måned. Børn i Afrika er godkendt af SKAT og man kan derfor få skattefradrag for skolesponsorater (og andre gaver til BiA). Hver person kan i 2015 højst få fradrag for 15.000 kr. Børn i Afrika sørger herefter for at indberette til SKAT og orientere giveren om hvilket beløb, der er indberettet.
 
Hvorfor er vi i BiA mere glad for at få sponsorpenge til de ikke-navngivne børn?
Vi har de 67 børn,som vi i dag støtter på Bukoto Community Primary School. Vi kender de enkelte børn og deres familiesituation godt via vores medarbejder Josephines arbejde og besøg på skolen. Men det er ikke som hos andre organisationer med skolesponsorater, hvor der skrives personlige breve til og fra sponsorerne. Det skal vi ikke begynde på, fordi det kræver enormt meget administration (og dermed penge!). 3 gange om året, en gang i hver termin gennemgår vi listen over de børn som Børn i Afrika sponsorerer, for at være sikre på, at det er de mest trængende børn, som får vores støtte. Vi synes, at vi på den måde har god kontakt og gør en aktiv indsats, for at være ajour med vores sponsorbørn og dermed holder et godt øje med alle vore engagementer.

Hvilken type af sponsorater er nemmest at administrere for BiA?
Det er så absolut de helt almindelige skolesponsorater.

Fortæl lidt om den kommende kampagne for at få tegnet flere skolesponsorater?
Vi vil gerne knytte vores sponsorer tættere til foreningen og planlægger at sende PRmateriale og CD’en med The Pearl Childrens Choir til de nuværende skolesponsorer. Vi håber på denne måde at vi får endnu flere skolesponsorer, som kontinuerligt vil bidrage til at gavn for de fattige og dårligt stillede børn i Uganda kan få uddannelse.
 
Hvilken rolle spiller skolesponsorater i det samlede billede af aktiviteter i BiA?
Skolesponsorater er rygraden i Børn i Afrikas arbejde. Så de spiller da en meget stor rolle, og dethar de gjort, siden vi åbnede Eden School (nu Bukoto School) i 2006. Vi vil rigtig gerne have flere skolesponsorater, således at vi kan kanalisere skolesponsorater ud til nogle af de skoler, vi har kontakt med rundt om i Uganda i forbindelse med ”Giv en blyant” projektet. Vi har pt. 18 skoler, som er med i Blyantsprojektet, og flere af disse er egnede til BiA skolesponsorater, fordi de nu kender os, og vi har et gensidigt tillidsforhold. En vigtig observation vi har gjort er også, at pengene rækker længere ude på landet end i en storby som Kampala, hvor Bukoto-skolen ligger. Flere skolesponsorer vil give os mulighed for også at støtte meget trængende børn i landdistrikterne.

Josephine om skolesponsorater

Josephine Nakanwagi  - Børn i Afrikas medarbejder i Uganda - fortæller om skolesponsorater.

Children in Afrika (CiA) er NGOorganisation, der ikke er støttet af Ugandas regering. CiA arbejder i marken for at støtte sårbare børn, der behøver hjælp - f.eks. børn af enlige mødre eller børn, der har mistet begge forældre.

Imellem Children in Africa/Børn i Afrika’s projekter har vi programmet ”sponsorship”, der betyder, at en enkelt person giver et fastbeløb hver måned eller kvartalsvis og dette beløb går udelukkende til at sørge for uddannelse af et sårbart barn.

Når jeg taler om et fattigt barn eller et barn med behov,inkluderer det forældreløse børn, børn af enlige forældre eller børn, der har mistet begge deres forældre eller har familier i en meget slem forfatning. Mange familier i Uganda har ikke råd til børnenes uddannelse.

Disse børn får en uddannelse og får også betalt deres måltider og skolematerialer af de penge, vi modtager fra individuelle”sponsorships”.

Måden vi udvælger disse børn på, er at vi taler med lærere og lokale ledere i området, for at udpege de børn der har det dårligst.Vi interviewer disse lærere og ledere for at finde ud af hvilke børn, der har behov for vores hjælp.