Du er her: Projekter > Blyantsprojektet

Blyantsprojektet

 

 

 

Children in Africa pencil bag report  3rd term 2019

 

Læs Josephines rapport med status for Blyantsprojektet.

I september og oktober måned 2019 fik alle de 1338 elever, som er direkte omfattet af Blyantsprojektet, bl.a. nye kladdehæfter og skriveredskaber som en hjælp til at gennemføre den skolegang, som er så vigtig for deres fremtid. Hele Josephines rapport (på engelsk) kan læses www.borniafrika.dk/pdf/CIA-Pencibag-Report2019-3kvartal.pdf - eller klik på billedet her til højre.

 

 

 

 

 

 

 


Ud fra princippet Make it simple - let it grow startede Børn i Afrika i november 2007 projektet Giv en blyant. Umiddelbart tænker man ikke, at en blyant kan gøre en forskel i et barns liv, men sådan er det i Uganda.

Med Giv en blyant kommer vi vidt omkring i Uganda. Vi ønsker at nå skoler langt ude på landet, hvor det at hjælpe børn med at få blyanter og skrivehæfter er en nødvendighed for deres skolegang. Vi supplerer med skoleuniformer til børnene og undervisningsbøger til lærerne, for det er også vigtigt at gøre en forskel for lærerne, som i den grad mangler materialer til deres undervisning. Inspirerede og engagerede lærere giver glade børn, som er motiverede for at lære.
 
Støt Blyantsprojektet er en støtte, hvor du selv vælger beløbet, der bruges til skolematerialer og -uniformer. Skolematerialerne købes i Uganda, så den lokale handel også støttes. De indkøbte skolematerialer uddeles til udvalgte børn, der går i skole, men ikke har tilstrækkelige midler i familien til nødvendige skolematerialer og afgift for at gå til eksamen.
 
Giv en blyant projektet vokser stille og roligt – igennem de sidste 11 år er vi nået ud til 21 forskellige skoler, og vi har haft kontakt med omkring 4.000 børn.
 

Oktober 2019 - rapport fra Uganda

Børn i Afrika har fået Josephines rapport om status for Blyantsprojektet i 3. term 2019, og som sædvanlig er den grundig og meget oplysende. Josephine betegner selv uddelingerne af skolematerialer og sportsudstyr i 3. term 2019 som vellykkede - ”successful” - og der er da også meget at glæde sig over i hendes rapport. Et af vores medlemmer, Mette Herskind, har lavet en redigeret oversættelse af Josephines rapport:

I skrivende stund omfatter Blyantsprojektet hele 25 skoler i 6 forskellige distrikter i Uganda, nemlig Kampala, Wakiso, Lyantonde, Jinja, Iganga and Kaliro. I alt 1338 af de fattigste og mest sårbare elever på disse skoler er direkte omfattet af Blyantsprojektet, men de øvrige elever på skolerne får også glæde af uddelinger fra projektet i form af f.eks. geometriklassesæt og sportsudstyr til fælles brug. De elever, der modtager direkte støtte fra Blyantsprojektet, går alle i grundskolen (1.-7. klassetrin) og er udvalgt i samarbejde med lærerne på skolerne efter en række kriterier som udsathed, evner, præstationer og almindelig god opførsel. For tiden er der som udgangspunkt 50 elever på hver skole, som modtager direkte støtte fra Blyantsprojektet.

Aktuelle uddelinger
I september og oktober måned 2019 fik hver af de 1338 elever 6 kladdehæfter, 4 blyanter og 2 kuglepenne, ligesom de ældre elever i 4.-7. klasse fik et geometrisæt, herunder fik 357 elever fra 7. klasse hver et geometrisæt med særligt ønske om held og lykke fra Blyantsprojektet ved deres afgangseksamen. Der blev også efter behov uddelt 150 skoletasker til forskellige elever, væsentligst fra skolerne i Kaliro, Wakiso og Lyantonde. Derudover fik hver af de 25 skoler 5 dusin kladdehæfter og et antal blyanter til uddeling blandt skolens øvrige elever efter behov, et klassesæt på 24 geometrisæt til udlån i timerne og 2 bolde til brug i gymnastiktimerne og i frikvartererne.

Samtale fremmer forståelsen
Blyantsprojektets medarbejdere har i perioden forsøgt at udnytte enhver mulighed for at være sammen med og tale direkte med skolernes elever uden lærernes mellemkomst med henblik på at få en mere fri og åben dialog med børnene om deres udfordringer i skolen og hjemme, således at projektets medarbejdere bedre kan hjælpe og rådgive dem. Desuden har Blyantsprojektet støttet eleverne i at oprette Børn-i-Afrika-klubber på skolerne, så børnene også i fællesskab kan hjælpe og støtte hinanden og bidrage med innovation og frivilligt arbejde til deres skole og omgivelser. Endelig har Blyantsprojektet taget initiativ til at afholde fællesmøder for de i alt 11 omfattede skoler i Kaliro og Lyantonde, et møde i Lyantonde og et møde i Kaliro, hvor distriktsledere og forældre fik mulighed for at mødes, udveksle erfaringer samt give og modtage rådgivning bl.a. vedrørende forældrenes rolle og ansvar i relation til børnene.

Ikke uden udfordringer
Blyantsprojektets arbejde er (selvfølgelig) ikke uden udfordringer. Helt konkret nævner Josephine, at arbejdet til tider er besværliggjort eller sat helt i stå af stærk regn, men mere væsentlig er den generelle udfordring, at behovet for hjælp og støtte langt overstiger de til rådighed værende midler. Der er således stadig et stort og vigtigt arbejde forude med at hjælpe stadig flere børn til uddannelse til glæde for både den enkelte elev og det ugandiske samfund som sådan.

Sidst men ikke mindst
Til slut glæder bestyrelsen sig over at kunne viderebringe en varm tak fra Josephine og skolernes ledelser til foreningens medlemmer for de bidrag og den støtte, som I yder til skolegang og dermed muligheden for en bedre fremtid for Afrikas børn.

Find hele rapporten fra Josephine her (åbner pdf-fil)


Februar 2017
 
I februar måned 2017 nåede vores næstformand Birgitte Bech at besøge 13 skoler ud af de 18 skoler, som Børn i Afrika samarbejdede med i 2016-17. Det er vigtigt for Birgitte, at komme med ud i marken og hilse på børn og voksne, samt opleve, hvordan livet er på skolerne. Hent artiklen som pdf-fil eller klik artiklen op i stort format.
 

Februar 2016
 
I februar 2016 besøgte Birgitte Bech også skoler, som vi støtter med Blyantsprojektet. Hent artiklen som pdf-fil eller klik for at læse den i stort format.