Du er her: Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 1. oktober 2018 kl. 19

Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte

DAGSORDEN
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referent.
3.   Formandens årsberetning for foreningen
4.   Godkendelse af regnskab.
5.   Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.   Andre indkomne forslag.
      Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17 september.
      Send til borniafrika@gmail.com
7.   Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
8.   Valg af kasserer og revisor for 1 år.
      Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.
      3 medlemmer er på valg.
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.


Kun medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent for 2018 er adgangsberettigede. Kontingent kan evt. betales samme aften.

Foreningens vedtægter kan læses på borniafrika.dk/om-bia/aarsrapporter.php


Efter generalforsamlingen vil Kathryn og Karsten fortælle og vise billeder fra bryllupsbegivenheden i Uganda i juli, som er beskrevet i medlemsbladet, som udkommer omkring den 8.-10. september.