Du er her: Om BiA > Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Børn i Afrika blev afholdt mandag den 26. oktober 2020

 

LÆS REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN SAMT FORMANDENS ÅRSBERETNING UNDER PUNKTET "Årsrapporter, vedtægter m.v.". 

Indkaldelse til årets generalforsamling i Børn i Afrika så således ud:

Den foregik mandag d. 26. oktober kl. 19 i Vangede Kirkes lokaler. Vangedevej 50, 2820 Gentofte.

Af coronahensyn beder vi jer melde jer til senest fredag d. 23/10 til næstformanden på enten mail, telefon eller sms: 26 17 97 10 eller  bech.birgitte@gmail.com. Vi sørger så for en corona-sikker opstilling af borde og stole. Der serveres kaffe/te og indpakkede kager.

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Formandens årsberetning for foreningen
4.    Godkendelse af regnskab.
5.    Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.    Andre indkomne forslag.
       Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. oktober. 
       Send til borniafrika@gmail.com
7.    Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8.    Valg af kasserer og revisor for 1 år.
       Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
       3 medlemmer er på valg. 
10.  Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11.  Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12.  Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Efter den officielle del af programmet fortæller vi lidt om coronasituationen i Uganda og viser billeder.

Foreningens vedtægter kan læses på www.borniafrika.dk/aarsrapporter.php